НФДМ Хасково

Научна програма НФДМ - Хасково 2017

Научна програма | НФДМ - Хасково 2015:

  • Дата:  -
  • Място:Конферентнa зала - хотел „Ретро”
  • Регистрация

9.00 - 9.15 ч. Откриване на Национален форум по дентална медицина
Конферентнa зала на хотел „Ретро”

9.15 - 9.30 ч. Търговска презентация
Конферентнa зала на хотел „Ретро”

9.30 - 11.00 ч. „Индиректно-директни композитни фасети“
лектор д-р Росен Венелинов

11.15 - 11.30 ч. Търговска презентация
Конферентнa зала на хотел „Ретро”

11.30 - 13.00 ч. „Да стоиш зад думата си - силата на езика“
лектор доцент д. ик. н. Даниела Колева

13.00 - 14:00 ч. Обяд почивка- кетъринг
„Виенски салон” на хотел „ Ретро"

14.00 - 14.15 ч. Търговска презентация
Конферентнa зала на хотел „Ретро”

14.15 - 15.45 ч. Предвидими процедури за автогенно костозаместване и запазване на алвеоларния гребен
лектор професор Ицхак Биндерман

15.45 - 16.00 ч. Търговска презентация
Конферентнa зала на хотел „Ретро”

16.00 - 17.30 ч. Практическа демонстрация „Автогенно костозаместване след екстракция и поставяне на дентален имплантат“
лектор д-р Пламен Бързашки

20.00 ч. Официална вечеря


Заповядайте!

Log in

create an account