Новини

Дневен ред на отчетно изборното събрание

Уважаеми колеги делегати,
На основание чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр. Хасково, УС на РК на БЗС Хасково свиква Редовно заседание на Общото отчетно-изборно събрание на 29.02.2020г. Заседанието ще се проведе в хотел “Ретро” гр. Хасково от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на РК-Хасково ;
2. Отчет на Председателя на КК на РК-Хасково;
3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК-Хасково;
4.Финансов отчет за 2019г.
5.Обсъждане и приемане на бюджет 2020г.
6.Избор на Председател на УС на РК на БЗС Хасково
7.Избор на Председател на КК на РК на БЗС Хасково и членове на КК
8.Избор на Председател на КПЕ на РК на БЗС Хасково и членове на КПЕ
9. Избор на УС на РК на БЗС Хасково
10.Избор на ДЕЛЕГАТИ за Конгреса на БЗС
11.Предложения за промени в Устава на РК на БЗС Хасково
12.РазниС уважение:
Д-р Екатерина Атанасова
Председател на РК на БЗС Хасково


Забележка:Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за изменения и допълнения на Нормативните документи на РК на БЗС за редовните Заседания на Общото събрание на РК Хасково е 20 дни преди насрочената дата.
Окончателният дневен ред на редовните заседания на Общото събрание се обявява от УС на РК до 10 дни преди насрочената дата чрез разпращане до членовете и по електронен път.

Log in

create an account