Документи

Наредба за изменение и допълнение на наредба №:4 от 2009г изтегли
Конвенция Минамата относно живака изтегли
НАРЕДБА № 5 за трансгранично здравно обслужване изтегли
НАРЕДБА № 3 за ВБИ от 11.05.2013 изтегли
Какво трябва да знаят договорните партньори за НА НЗОК изтегли
Правилник за ППМОЛДМ изтегли
Касови апарати за две и повече практики(кореспонденция между БЗС и НАП изтегли
Примерни годишни планове за контрол и профилактика на ВБИ изтегли
Кореспонденция БЗС-А.Кунчев относно наредба 39 изтегли
НАП изтегли
НАП изтегли
НАРЕДБА № 39 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции изтегли
Примерна декларация за информирано съгласие изтегли
Наръчник по дентална етика изтегли
Класове Автоклави изтегли
Точкова система на БЗС изтегли
НАРЕДБА № 40 от 24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в сила от 28.06.2011г. изтегли
Част от Наредба Н-18, в която са уредени сроковете за привеждане на дейността с новите изисквания за дистанционна връзка с НАП. изтегли

Log in

create an account