Структура на Районна колегия Хасково

Управителен съвет:

 
Председател:
д-р Екатерина Атанасова
Зам.председател:
д-р Станимир Банчев
Секретар:
д-р Илияна Вълева
Членове:
д-р Красимира Филипова
  д-р Пенка Андонова
  д-р Евдокия Георгиева
  д-р Тоня Николова
  д-р Милко Гочев

Комисия по професионална етика:

 
Председател:
д-р Елена Каменова
Членове:
д-р Кичка Хаджипенева
  д-р Гичка Хаджиева
  д-р Наталия Петкова
  д-р Радка Бойкова

Контролна комисия:

 
Председател:
д-р Емил Вълков
Членове:
д-р Веселка Калчева
  д-р Георги Иванов
  д-р Тинка Москова
  д-р Миглена Димитрова

Log in

create an account